google2660c3c384f3014e.html

"ALDOM"-Hurtownia Instalacyjno Sanitarna hydrauliczna,grzejniki,pompy,zawory,kominki,podgrzewacze wody,solary,stelaże wc, zlewozmywaki,szafki gazowe,...

Home › Polityka

Polityka

 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako: „r.o.d.o.”) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 2. Administratorem danych osobowych Klienta podanych podczas rejestracji jest ALDOM Technika Grzewcza i Sanitarna Marcin Piechowiak. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których te dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem i zbierane jedynie dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 3. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Klienta w Sklepie Internetowym. Zatem jeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia wybierze opcję odbioru osobistego zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

 4. Dane osobowe Klientów są zbierane i przetwarzane przez Administratora w celu:

  1. umożliwienia złożenia i realizacji zamówienia oraz zawarcia umowy sprzedaży (finalnie wystawienia faktury sprzedaży) produktów oferowanych przez ALDOM Technika Grzewcza i Sanitarna Marcin Piechowiak za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.aldom-ogrzewanie.pl (art. 6 ust. 1 lit. (b) r.o.d.o.);

  2. marketingu własnych produktów, o ile Klient wyraził na to zgodę (zapis do newslettera).

 5. W celu realizacji zamówienia oraz umowy sprzedaży zebrane dane osobowe Klientów mogą być przekazane do:

  1. wybranego przewoźnika lub pośrednika realizującego przesyłki na zlecenie Administratora - dotyczy to Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową, kurierską lub do paczkomatu;

  2. podmiotu obsługującego płatności w Sklepie Internetowym – dotyczy to Klientów, którzy korzystają ze sposobu płatności elektronicznych / kartą płatniczą.

 6. W celu realizacji zamówienia i umowy sprzedaży Administrator może prosić Kupującego o podanie niezbędnych do tego danych, takich, jak:

  1. imię i nazwisko,

  2. adres dostawy: ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj,

  3. adres zamieszkania / prowadzenia działalności / siedziby firmy (o ile jest inny niż adres dostawy): ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj,

  4. adres poczty elektronicznej (adres mailowy),

  5. numer telefonu kontaktowego,

  6. nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta – gdy Klient nie jest konsumentem.

 7. Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody, jest jednak konieczne do rejestracji oraz zawarcia i realizacji umowy sprzedaży, zatem do realizacji zamówienia. Klient nie musi podawać tych danych, jeśli nie chce korzystać z oferty Sklepu Internetowego – skutkuje to brakiem możliwości zawarcia umowy. Zakres wymaganych do zawarcia umowy danych każdorazowo wskazany jest w formularzu zakupu oraz jest do wglądu w powyższej Polityce Prywatności oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.

 8. Dane osobowe Klientów będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (np. w ramach gwarancji). Administrator dokonuje systematycznej kontroli oceny przydatności danych.

 9. Klient ma prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/uaktualnienia oraz sprzeciwienia się ich dalszemu przetwarzaniu. Wszelkich zmian Klient może dokonywać za pośrednictwem swojego konta (użytkownicy zarejestrowani), pisząc na adres mailowy aldom.ogrzewanie@gmail.com lub na adres Administratora.

 10. Klient ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy r.o.d.o. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym do dnia 25 maja 2018 r., jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 11. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych, które posiadają własną politykę prywatności, z którą uprasza się zapoznać. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego aldom-ogrzewanie.pl.

 12. Administrator dochowuje wszelkiej staranności w celu zapewnienia ochrony przetwarzanym danym osobowym stosując niezbędne środki techniczne i organizacyjne, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 13. Dla zachowania skuteczności działań podejmowanych przez Administratora, Klient zobowiązany jest do zachowania poufności loginu i hasła do witryny Sklepu Internetowego, a zatem nie powinien udostępniać tych danych osobom trzecim.

 14. Sklep Internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych z wyjątkiem tzw. plików cookies („ciasteczek”).

  Pliki cookies są małymi plikami tekstowymi wysyłanymi przez Sklep Internetowy i przechowywanymi na Państwa komputerze. Zawierają one pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa ze strony Sklepu Internetowego i mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies pozostają i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia Klientowi korzystanie z witryny Sklepu Internetowego.

‹ Powrót